Խցաններ

Երբ փոխարինելով տեքստի բազմաշերտ ընտրությամբ, գուշակված կեղծ տեքստը պահպանում է գծերի քանակը: Տեքստի ընտրությունը մեկ տողում փոխարինելիս բառերի քանակը գրեթե պահպանվում է: Երբ փոխարինված տեքստի ընտրությունը բաղկացած է ստորին գրվածից կամ տիտղոսաթերթերից կամ սկսվում է կապիտալից, ապա նախորդ պարկը պահպանվում է: Ավելին, պահպանվում է փոխարինված տեքստի ընտրության հետեւողական կետադրական նշանի առկայությունը կամ բացակայությունը: